O nas

Podstawą naszej skutecznej działalności na rynku odzyskiwania wierzytelności i innych usług w obszarze należności jest wieloletnie praktyczne doświadczenie z zakresu tej problematyki. Mieliśmy do czynienia z wierzytelnościami i zobowiązaniami wielkich korporacji, średnich i małych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Poza tym nasz zespół posiada doświadczenia z sektora finansowego i managementu firmowego, wiedzę w zakresie księgowości i problematyki podatkowej oraz w stopniu wyjątkowym zna prawo handlowe i przebieg procesów legislacyjnych.

Respektujemy porządek prawny Republiki Czeskiej oraz dobre imię swoich klientów, dlatego przy odzyskiwaniu wierzytelności nie stosujemy nieuczciwych praktyk i wątpliwych metod – interes naszego klienta jest w pełni naszym interesem.

Odzyskiwanie wierzytelności i inne usługi

Możemy zapewnić naszym klientom obsługę całego łańcucha cyklu istnienia wierzytelności: przygotowanie dokumentacji umownej, kontrola odbiorcy przed zawarciem kontraktu, monitoring opłacania wystawionych faktur, natychmiastową reakcję w przypadku przeterminowania wierzytelności, realizację konkretnego pozasądowego rozwiązania, zabezpieczenie rozwiązania sądowego aż do egzekucji majątku dłużnika, opcje ogłoszenia upadłości, zgłaszanie wierzytelności do postępowania upadłościowego itp.

Jesteśmy oczywiście w stanie przystąpić do pracy w każdej fazie istnienia wierzytelności, ale jest ogólnie przyjęte, że im wcześniej zostaniemy zaangażowani w dany przypadek, tym większa jest szansa naszego klienta na skuteczne odzyskanie wierzytelności.

Ile nam zapłacisz?

Nasza polityka cenowa jest zawsze indywidualna, zależy od konkretnej wierzytelności i od dłużnika. W każdym przypadku proponujemy klientowi optymalny sposób współpracy, włącznie z konstrukcją naszego wynagrodzenia.

Przy odzyskiwaniu wierzytelności nie żądamy od klientów żadnych zaliczek, płatności z góry, czy pokrycia naszych kosztów. Klient płaci nam wynagrodzenie jako success fee, tzn. ustalony procent od skutecznie odzyskanej wierzytelności.

Gdzie działamy?

Centrum naszej skutecznej działalności na rynku odzyskiwania wierzytelności i innych usług w obszarze należności to przede wszystkim kraj Moravskoslezský i jego największe miasta jak Ostrawa, Opawa, Havířov, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Bruntál i inne.

Dzięki naszej doskonałej znajomości regionu i firm, które tu działają, w przeciwieństwie do większości firm z obszaru odzyskiwania wierzytelności, będących na pierwszy rzut oka firmami działającymi na terenie całej Republiki, jesteśmy w stanie nawiązywać regularny i powtarzalny kontakt osobisty z dłużnikami, co w końcowym rozrachunku prowadzi do szybkiego i efektywnego odzyskania należności.

Z drugiej strony jesteśmy też w stanie sami lub z pomocą naszych zewnętrznych współpracowników – windykatorów, pomóc naszym klientom w sprawie zobowiązań dłużników z innych rejonów Republiki Czeskiej lub dzięki współpracy z dużą kancelarią adwokacką w Bańskiej Bystrzycy, możemy się zająć również wierzytelnościami na Słowacji.

Specjalizujemy się również w obsłudze podmiotów gospodarczych z Polski, dla których odzyskujemy wierzytelności na terenie Republiki Czeskiej i na Słowacji.