Otázky a odpovědi

Kolik mě vymáhání pohledávky bude stát?

Naše odměna za vymáhání pohledávek je koncipována jako tzv. success fee, tj. odměna za úspěšné inkaso pohledávky. Běžně je to předem dohodnutý podíl (v procentech) na jakékoliv splátce dlužníka či platbě třetí osoby na dluh. Výše tohoto podílu závisí na bonitě dlužníka a pohledávky (čím horší bonita, tím vyšší naše odměna). Mimo tuto odměnu nám neplatí klient žádné zálohy, náklady či jakékoliv jiné poplatky.
Pokud se nám nepodaří vymoci peníze mimosoudně, nabízíme procesní řešení (žaloba a případné exekuce) prostřednictvím našich advokátů, se kterými máme dohodnuty pro naše klienty speciální sazby, nižší než udává advokátní tarif.

Vím, že můj dlužník má už několik exekucí. Má smysl ještě moji pohledávku vymáhat?

Určitě i zde existuje možnost, že se s dlužníkem dohodneme na nějakém řešení, akceptovatelném pro obě strany. Nicméně šance na úspěch u takovýchto případů je vždy nižší, na což vás předem upozorňujeme.

Jedna vaše konkurenční firma, na kterou jsem se obrátila s žádostí o pomoc, po mě chtěla nevratnou zálohu 10.000 Kč a pak další poplatky za přijetí zakázky a tak podobně. Je to standardní?

Každá společnost, která se pohybuje na trhu vymáhání pohledávek, má své vlastní způsoby odměňování a vždy záleží na klientovi, zde je akceptuje nebo odmítne. Obecně spíše jen doporučujeme svým klientům obezřetnost při uzavírání smluv o vymáhání, na základě kterých máte platit nějaké zálohy či poplatky předem, přičemž nemáte jistotu úspěšného výsledku. Naše společnost si nárokuje odměnu jen při úspěchu, rizika nákladů neúspěšného vymáhání bereme na sebe. Toto považujeme za férový přístup k našim klientům.

Mám pohledávku, která je již vymáhána exekutorem, ale ještě se mu nepodařilo nic z dlužníka vymoci. Odkoupíte ode mne tuto pohledávku?

Obecně je bonita takovýchto pohledávek takřka nulová. Na nabídku odkupu proto ve většině případů nereflektujeme.

Půjčil jsem kamarádovi peníze, on mi vystavil směnku. Teď už je směnka splatná, ale kamarád nechce platit. Můžete mi nějak pomoci?

Bohužel v dnešní době neplatí to prvorepublikové, že „směnka jsou hotové peníze“. Směnka (samozřejmě dobře vyplněná, což vzhledem k vysoké formálnosti všech náležitostí údajů na směnce není vždy) je dnes pouze nástrojem k rychlejšímu uplatnění nároků věřitele v soudním řízení. Obecně je směnečné řízení (návrh na vydání směnečného platebního rozkazu) rychlejší než klasická žaloba. Ale ani existence směnky nezaručuje vždy stoprocentní úspěch při vymáhání. Zde nabízíme buďto standardní vymáhání pohledávky, nebo její odkup.