Prevence polhůtních pohledávek

Prevence polhůtních pohledávekJako službu prevence nabízíme klientům získávání a vyhodnocení informací o jejich obchodních partnerech, jejich bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce atp.

Smluvní dokumentace

Nabízíme revizi stávajících obchodních smluv s cílem zajistit co nejvyšší právní jistotu v případě porušení podmínek smlouvy protistranou, nebo jako reakci na změny související právní základny. Můžeme případně připravit klientům i zcela novou smluvní dokumentaci.