Skup wierzytelności

Odkup pohledávekNasza firma proponuje swoim klientom skup niektórych wybranych wierzytelności (cesję), co oznacza, że zamiast poprzedniego wierzyciela, nasza firma Slezská inkasní s.r.o. sama staje się wierzycielem dłużnika.

Postępowanie w przypadku otrzymaniu oferty skupu wierzytelności

Po otrzymaniu oferty na skup wierzytelności, przeprowadzamy najpierw wewnętrzną analizę wartości wierzytelności i wypłacalności dłużnika na podstawie wszystkich dokumentów przekazanych przez zainteresowanego odsprzedaniem długu i analizę dalszych informacji ze źródeł publicznych i niepublicznych.

Następnie opracowujemy indywidualną propozycję wysokości ceny skupu (kwoty za cesję), którą przedkładamy klientowi.

Jeżeli obie strony dojdą do porozumienia w kwestii wysokości kwoty, przygotowujemy dokumentację umowną. Po zawarciu umowy o cesję wierzytelności wypłacamy kwotę na podstawie ustalonych warunków płatności, z reguły od 5 do 10 dni od zawarcia umowy.