Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávekNaše společnost poskytuje služby v oblasti vymáhání polhůtních pohledávek podnikatelským subjektům i fyzickým osobám. Prioritou je inkaso pohledávek našich klientů především mimosoudní cestou. Pohledávky
vymáháme včetně jejich příslušenství, zejména smluvních pokut či zákonných úroků z prodlení, a včetně nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle aktuální právní úpravy.
Díky naší dokonalé znalosti moravskoslezského regionu a firem zde působících jsme schopni na rozdíl od většiny firem z oblasti vymáhání pohledávek, budících na první pohled dojem celorepublikové působnosti, realizovat opakovaný operativní osobní kontakt s dlužníky, což v konečném důsledku vede k rychlému a efektivnímu inkasu pohledávky.

Metody a způsoby vymáhání pohledávek

Používáme způsoby a nástroje, které klient nezná, nepoužívá nebo použít nechce. Naše společnost je nezávislý účastník vztahu věřitel (náš klient) – dlužník, což nám dovoluje oprostit se od jakýchkoliv obchodních i osobních vazeb a proto dokážeme působit dostatečně důrazně s jediným cílem, kterým je inkaso polhůtní pohledávky. Prioritně však s dlužníkem nejednáme stylem: „Dlužníku, zaplať!“, ale pokud má zájem o řešení, pokoušíme se analyzovat příčiny jeho platební neschopnosti a hledáme optimální cestu i pro něj, protože v samotném důsledku to pak znamená maximální efekt pro našeho klienta. Vyhýbá-li se však dlužník komunikaci, volíme jiná, radikálnější řešení a postupy.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Inkaso pohledávek mimosoudní cestou je nejrychlejším a nejlevnějším způsobem vymáhání pohledávek, protože nenavyšuje výdaje klienta o náklady na jeho právní zastoupení advokáty. Přesto považujeme za velmi důležité už v této fázi vymáhání posílit i věřitelskou pozici klienta pro případ procesního pokračování vymáhání, které nelze bohužel předem nikdy vyloučit. Proto pokud dlužník není objektivně schopen uhradit svůj závazek v krátké době celý najednou, pak ho soustředíme na získání uznání závazku, vlastní směnky vystavené dlužníkem atp.

Typy pohledávek, na které se specializujeme

  • nezaplacené faktury
  • půjčky a ručení
  • směnky
  • práva a nároky ze smluv
  • náhrady škody
  • sankce, pokuty a penále