Administrowanie wierzytelnościami

Správa pohledávekNasza firma oferuje swoim klientom administrowanie ich wierzytelnościami, co oznacza przejęcie całego lub tylko wybranego portfela wierzytelności, w celu kontrolowania handlowego kontaktu klienta z partnerem w zakresie monitorowania terminów płatności poszczególnych faktur i natychmiastowej reakcji na pierwsze sygnały niewypłacalności dłużnika. Szybka i stanowcza reakcja zapewni naszemu klientowi wzmocnienie jego pozycji wierzyciela i maksymalizuje możliwość odebrania wierzytelności.

Serwis informacyjny

Jednocześnie monitorujemy również informacje o dłużnikach w ogólnodostępnych źródłach, a dzięki znajomości rynku posiadamy również informacje niepubliczne czy nieupubliczniane. Jesteśmy również w stanie udostępnić natychmiastową informację o rozpoczęciu postępowania upadłościowego lub informacje o pogarszającej się sytuacji finansowej dłużnika. Informacja wyprzedzająca minimalizuje możliwość wystąpienia w przyszłości problemów z trudnym odzyskaniem wierzytelności.