Odzyskiwanie wierzytelności

Vymáháni pohledávekNasza firma zapewnia usługi podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym z zakresu odzyskiwania przeterminowanych wierzytelności. Priorytetem jest windykacja wierzytelności naszych klientów z wykorzystaniem drogi pozasądowej. Odzyskujemy wierzytelności razem z ich wszystkimi dodatkami, przede wszystkim z karami umownym czy ustawowymi odsetkami za opóźnienia, włącznie z kosztami związanymi z dochodzeniem zapłaty, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dzięki naszej doskonałej znajomości regionu morawsko-śląskiego i firm, które tu działają, w przeciwieństwie do większości firm z obszaru odzyskiwania wierzytelności, będących na pierwszy rzut oka firmami działającymi na terenie całej republiki, jesteśmy w stanie nawiązywać regularny i stały kontakt osobisty z dłużnikami, co w końcowym rozrachunku prowadzi do szybkiej i efektywnej windykacji wierzytelności.

Metody i sposoby odzyskiwania wierzytelności

Wykorzystujemy sposoby i instrumenty, których klient nie zna, nie wykorzystuje lub których wykorzystać nie chce. Nasza firma jest niezależnym uczestnikiem relacji wierzyciel (nasz klient) – dłużnik, co pozwala nam uwolnić się od jakichkolwiek handlowych i osobistych powiązań i dlatego możemy działać rzetelnie i  z jednym celem, którym jest odbiór przeterminowanych wierzytelności. Priorytetem jest również, aby nie rozmawiać z dłużnikiem w stylu: „Dłużniku, zapłać!”, ale jeżeli chce on znaleźć rozwiązanie, próbujemy analizować przyczyny jego niewypłacalności i szukamy optymalnej drogi także dla niego, ponieważ koniec końców oznacza to maksymalny efekt dla naszego klienta. Jeżeli jednak dłużnik unika kontaktu, wybieramy inne, bardziej radykalne rozwiązania i metody.

Pozasądowe odzyskiwanie wierzytelności

Windykacja wierzytelności drogą pozasądową jest najszybszym i najtańszym sposobem odzyskiwania wierzytelności, ponieważ nie zwiększa wydatków klienta o koszty reprezentacji prawnej przez adwokatów. Dlatego uważamy za bardzo ważne, aby już w tej fazie windykacji wzmocnić pozycję klienta jako wierzyciela, w przypadku wejścia na drogę sądową, czego niestety nigdy nie można z góry wykluczyć. Dlatego, jeżeli dłużnik nie jest w stanie obiektywnie uregulować w krótkim okresie całego swojego zobowiązania, kierujemy nim tak, aby uzyskać od niego uznanie długu, wystawienie weksla itp.

Rodzaje wierzytelności, w których się specjalizujemy

  • nieopłacone faktury
  • pożyczki i poręczenia
  • weksle
  • prawa wypływające z umów
  • zadośćuczynienie za szkody
  • sankcje, kary, grzywny