Odkup pohledávek

Odkup pohledávekNaše společnost nabízí svým klientům u některých vybraných pohledávek jejich odkoupení (postoupení), což znamená, že místo původního věřitele se naše společnost Slezská inkasní s.r.o. sama stane věřitelem dlužníka.

Postup při obdržení nabídky na odkup pohledávky

Po obdržení nabídky na odkup pohledávky si nejdříve provedeme interní analýzu bonity pohledávky a dlužníka na základě všech podkladů předaných zájemcem o odprodej a dalších informací z veřejných i neveřejných zdrojů.

Poté zpracujeme individuální návrh výše odkupní ceny (úplaty za postoupení), který předložíme klientovi.

Pokud obě strany dojdou ke shodě v otázce výše úplaty, připravíme smluvní dokumentaci, po uzavření postupní smlouvy platíme úplatu dle dohodnutých platebních podmínek, obvykle do 5 až 10 dní po uzavření smlouvy.