Faktury platí pozdě téměř každá čtvrtá firma v Evropě

Průzkum platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích, ukázal, že v roce 2014 byla pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Oproti předešlému roku tedy došlo ke zlepšení, tehdy se věřitelé potýkali s nezaplacenými fakturami ve 29 % případů. Se zpožděnými platbami se mohou nejčastěji čeští obchodníci setkat v Bulharsku, ihned poté v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, nejméně naopak v Německu.

  • Platební morálka v Evropě se oproti roku 2013 zlepšila
  • Pozdě je splacena každá čtvrtá pohledávka
  • Nejvíce pozdních plateb je v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu
  • Dlužná částka je průměrně zaplacena 30 dní po splatnosti

Čeští exportéři by se měli mít na pozoru při obchodování například s Polskem a Slovenskem, které patří mezi nejoblíbenější exportní destinace. V Polsku se s placením opozdí 25 % firem, u východních sousedů je číslo pouze o procento nižší. „Ve srovnání s rokem 2013 se situace ve většině států Evropy zlepšila, řádově o několik procentních bodů. Přesto se s pozdě zaplacenými fakturami setkává téměř každá čtvrtá firma, a to je stále vysoké číslo. Současně zaznamenáváme stále silnější snahu společností pohledávky odborně řešit, což se projevilo ve zhruba dvojnásobném nárůstu zájmu o přeshraniční vymáhání pohledávek v porovnání s předchozím rokem,“ říká Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI. Výjimkou oproti státům s lepšící se platební morálkou je Bulharsko, které si ve srovnání s rokem 2013.

Podle průzkumu platební morálky vychází naopak jako nejlepší obchodní partneři německé firmy. A právě do Německa míří téměř třetina českého exportu. Podnikatelé zde evidují jen necelou pětinu opožděných plateb, a v meziročním srovnání se situace zlepšila o 11 procentních bodů. Zároveň má Německo nejnižší podíl nedobytných pohledávek, pouhé 1 %. Stejný podíl pozdě zaplacených závazků jako v loňském roce evidují letos firmy v Rusku, a to i přes události posledních několika měsíců.

Graf pozdě zaplacených pohledávek v letech 2013-2014

Pozdě zaplacené pohledávky v letech 2013-2014

Dalším problémem, se kterým se firmy B2B sektoru potýkají, je příliš dlouhá doba splatnosti pohledávek. V Evropě zaplatí firmy fakturu v průměru 36 dní po splatnosti. Nejmarkantněji tento průměr překračuje Španělsko, kde se věřitelé dočkají splacení až 53 dní po skončení lhůty.
„Přestože se platební morálka v Evropě lepší, je stále nutná velká dávka obezřetnosti při obchodování se zahraničími společnostmi. Dlouhodobě nezaplacené pohledávky mohou tuzemským firmám způsobit vážné problémy. Vhodné je tedy vždy dopředu prověřit potenciálního obchodního partnera a v případě, že neuhradí faktury, nastavit efektivní systém inkasa s mezinárodním dosahem,“ dodává Vladimír Vachel.

Výsledky platební morálky za rok 2014 dle zemí:

Tabulka výsledků platební morálky za rok 2014 dle zemí

Výsledky platební morálky za rok 2014 dle zemí

O průzkumu
Společnost EOS KSI realizovala průzkum platební morálky v segmentu B2B a B2C v 2 600 firmách z 12 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Ruska, Polska, Španělska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Maďarska a Slovenska). Byly dotazovány na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi. Detailní výsledky mezinárodního průzkumů jsou k dispozici na www.eos-solutions.com/surveys.