JIŽ TISÍCOVKA FIREM MÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1 KČ

Více než tisícovka tuzemských firem má základní kapitál ve výši jedné koruny. To umožňuje zákon o obchodních korporacích platný od začátku letošního roku, na základě kterého mohou podnikatelé zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním základním kapitálem. Podnikatelé tuto změnu hojně využívají – 64 % s.r.o, které vznikly od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, má zapsaný kapitál nižší než 200 000 Kč. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.

„Zákon o obchodních korporacích stanovuje minimální výši základního kapitálu u společností s ručením omezeným na jednu korunu, a současně přináší větší odpovědnost jednatelů. Soud na návrh insolvenčního správce či věřitele může rozhodnout o vzniku ručení jednatele za závazky společnosti, pokud jednatel věděl, měl nebo mohl vědět, že hrozí úpadek a neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře vše potřebné a rozumně předpokládatelné k jeho odvrácení,“ — vysvětluje analytik Bisnode Michal Řičař.

Do konce roku 2013 byla minimální výše základního kapitálu u s.r.o. stanovena na 200 000 Kč. Za prvním šest měsíců letošního roku, kdy mohou firmy podle zákona o obchodních korporacích vznikat se základním kapitálem nižším, této možnosti využívá většina z nich. 64 % společností s ručením omezeným (7 917), které byly letos registrovány, má základní kapitál nižší než 200 000 Kč, a 8,3 % (1 023) ve výši jedné koruny. U necelé třetiny letos založených firem podnikatelé zvolili základní kapitál ve výši 200 000 Kč, a jen 3,6 % (438) s.r.o. má základní kapitál vyšší než 200 000 Kč.

Česká s.r.o. podle základního kapitálu v roce 2014

bisnode-cz-140903

Společnost s ručením omezeným se stala více dostupnou formou pro mikropodnikání

„Zákon o obchodních korporacích je spíše faktickou reflexí aktuálního podnikatelského prostředí. Zákonodárce zmírnil kapitálové nároky na základní kapitál. V předchozí „formě“ s.r.o. stačilo založit firmu, složit 200 000 Kč na základní kapitál, a následně podnikatel mohl tyto prostředky vybrat a využít na firemní záležitosti. Nebylo tedy zajištěno, že firma má neustále k dispozici celou výši základního kapitálu. Společnost s ručením omezeným tak mohla disponovat milióny, stejně jako nulovým majetkem. Tento stav se změnou zákona nemění a s.r.o. se naopak stala více dostupnou formou pro mikropodnikání,“ — hodnotí dopady nové legislativní úpravy analytik Bisnode.