Včas je zaplacena jen třetina faktur

Třetina faktur v Česku je zaplacena včas, 58 % do 30 dnů po splatnosti, 4 % do 60 dnů a 5 % ještě později. Průměrné zpoždění plateb v rámci tuzemské ekonomiky je 11 dnů po splatnosti. Nejhorší platební morálka panuje v dopravě a stavebnictví – firmy průměrně faktury zaplatí 20 resp. 16 dnů po splatnosti. Nejlépe platí společnosti ze zdravotnictví a školství, průměrně šest dní po splatnosti. Z dlouhodobějšího pohledu se platební morálka firem zlepšila a ustálila. To jsou závěry analýzy platební morálky českých firem, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Platební informace Bisnode měsíčně sleduje na vzorku 10 milionů faktur a 250 tisících podnikatelských subjektů.

„Platební morálka firem v Česku se v posledních letech zlepšuje. Roste podíl faktur zaplacených včas a současně klesá průměrné zpoždění plateb vyjádřené ve dnech po splatnosti v rámci celé ČR. Zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů je odrazem oživování tuzemské ekonomiky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Našim klientům doporučujeme pravidelně sledovat platební morálku svých obchodních partnerů, neboť z vývoje platební morálky lze odhalit případné problémy ještě dříve, než firmu skutečně postihnou.“

Platební morálka v ČR

Platební morálka v ČR graf

 Vývoj průměrné platební morálky ve dnech po splatnosti podle odvětví

Vývoj průměrné platební morálky ve dnech po splatnosti podle odvětví

zdroj: Bisnode