Náklady na vymáhání drobných pohledávek se od července výrazně sníží

Ministryně spravedlnosti Helena Válková včera podepsala novelu advokátního tarifu, která v souladu s koaliční smlouvou podstatně snižuje náklady vymáhání pohledávek, a to jak v nalézacím, tak ve vykonávacím řízení. Novela vyhlášky, která vstoupí v účinnost 1. července, výrazně omezí náklady právního zastoupení u peněžitých pohledávek do 50 000 Kč a tím přispěje k regulaci obchodů s pohledávkami na úkor sociálně slabých občanů.

Úprava advokátního tarifu má za cíl dosáhnout snížení částky, kterou je povinna nahradit úspěšné straně neúspěšná strana občanského soudního řízení. Takovéto omezení výše náhrady odměny advokáta jsme prosadili v reakci na současnou situaci, kdy zejména v případě soudních řízení o nízké částky dochází k jevu, kterým se již vícekrát zabýval i Ústavní soud. Tímto jevem je postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoli pro pohledávku samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhradu nákladů řízení. Takováto jednání považujeme za společensky nepřijatelná, protože v jejich důsledku dochází nejen k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k zahlcování soudní soustavy,“ uvedla k důvodům úpravy advokátního tarifu ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Nová právní úprava předpokládá, že v případě sporu o peněžitou pohledávku do 10 000 Kč bude náhrada odměny advokáta činit za úkony právní služby předcházející návrhu na zahájení řízení včetně tohoto návrhu 200 Kč za každý z těchto úkonů, u sporu o peněžitou pohledávku do 30 000 Kč bude sazba odměny činit 300 Kč za každý z uvedených úkonů a u peněžité pohledávky do 50 000 Kč bude sazba činit 500 Kč za každý z úkonů. Za další úkony právní pomoci bude náhrada poskytována ve výši mimosmluvní odměny.

Celková výše odměny bude omezena výší žalované částky. V případě, že bude žalována částka 10 000 Kč, představuje náhrada odměny advokáta za převzetí zastoupení, předžalobní výzvu a návrh na zahájení řízení 3 x 200 Kč, tedy 600 Kč, za další úkony bude případně náležet náhrada podle sazeb mimosmluvní odměny podle § 7 advokátního tarifu. Maximálně bude výše náhrady odměny advokáta odpovídat žalované částce.

Náhradu nákladů v uvedené výši bude hradit pouze žalovaný, který ve sporu nebyl úspěšný, nebude-li ve sporu úspěšný žalobce, bude hradit odměnu advokáta podle sazeb mimosmluvní odměny.

Při výkonu rozhodnutí do 50 000 Kč bude sazba odměny za první poradu s klientem a za sepsání návrhu na zahájení řízení činit 100 Kč za každý úkon, další úkony budou hrazeny podle sazeb mimosmluvní odměny.

zdroj:Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR